کارگاه های آموزشی

موسسه آزاد پژوهش های پزشکی ادیب ویرا جهت توانمند سازی پژوهشگران به صورت متناوب کارگاه های زیر را برگزار می نماید.جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص زمان برگزاری کارگاه ها با موسسه تماس حاصل نمایید.

این کارگاه یک روزه می باشد و نحوه جستجوی منابع مورد نیاز، ایجاد پایگاه داده (Data Base) موردنیاز و نحوه استفاده پیشرفته از نرم افزار End Note جهت مدیریت منابع مقالات پزشکی را آموزش می دهد.

این کارگاه یک روزه می باشد و آشنایی با روش های مختلف داوری و نحوه صحیح داوری مقالات پزشکی را توسط داوران همتراز (peer reviewers) آموزش می دهد.