کارگاه های آموزشی

موسسه آزاد پژوهش های پزشکی ادیب ویرا جهت توانمند سازی پژوهشگران به صورت متناوب کارگاه های زیر را برگزار می نماید.جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص زمان برگزاری کارگاه ها با موسسه تماس حاصل نمایید.

این کارگاه یک روزه می باشد و استانداردهای مورد نیاز سیستم های نمایه سازی معتبر مانند ISI,MEDLINE,SCOPUS,PMC و نحوه ارائه تقاضای نمایه سازی را آموزش می دهد.

این کارگاه یک روزه می باشد و مباحث مورد نیاز سردبیران و مدیران داخلی مجلات علوم پزشکی برای مدیریت صحیح و افزایش مشاهده پذیری مجلات را آموزش می دهد، لذا توصیه می شود که کسانی که قصد شرکت در این کارگاه را دارند، در کارگاه Indexing نیز شرکت نمایند.

این کارگاه 6روزه و شامل 17 مبحث آموزشی به شرح ذیل می باشد:

1-آشنایی با ترمینولوژی و مقدمات ژورنالیزم پزشکی 

2-آشنایی با ساختار استاندارد مقاله نویسی پزشکی  (IMRAD) و ترتیب قرار گرفتن قسمت های مختلف مقاله

3-تمرین عملی جهت ساختن چندین Template مقاله

4-جستجو در منابع اینترنتی

5-انگلیسی کاربردی جهت نوشتن مقالات پزشکی 

6-نحوه صحیح و عملی نوشتن Introduction و Method مقالات

7-نحوه صحیح و عملی نوشتن قسمت Result مقالات

8-نحوه صحیح و عملی نوشتن Discussion مقالات

9-نکات کاربردی SPSS

10-آشنایی کاربردی با نرم افزار EndNote

11-آشنایی عملی با قواعد ویراستاری مقالات و پرهیز از اشتباهات رایج مقاله نویسی

12-تهیه لیست مأخذ و مراجع جهت مقالات

13-ارزیابی ویرایش عملی مقالات تهیه شده در روزهای قبل

14-قواعد انتخاب ژورنال و ارسال مقاله به دفاتر مجلات

15-آشنایی با انواع مختلف مقالات پزشکی (Original, Brief, Case report, Systematic review, Letter to Editor, Photo Clinic)

16-آشنایی با راهنماهای استاندارد جهت نوشتن انواع مقالات (CONSORT, PRISMA, STARD, STROBE و غیره)

17-جمع بندی و ویرایش نهایی

این کارگاه سه روزه و شامل 8 مبحث آموزشی به شرح ذیل می باشد:

1-آشنایی با اصول واصطلاحات رایج وسازمان های مرتبط در حیطه ژورنالیزم پزشکی (Introduction to Medical Journalism)

2-روش صحیح ومدرن نوشتن مقالات پزشکی بر اساس استانداردهای ژورنال های معتبر (How to Write for Medical Journals)

3-آشنایی با نحوه غربال و اسکریز کردن مقالات در دفاتر مجلات (Articles triage)

4-نحوه صحیح داوری مقالات پزشکی و باورهای غلط در مورد داوری مقالات و اشکالات آن (Peer review; myths and problems)

5-انگلیسی مدرن مورد استفاده در هنگام نوشتن مقالات واشتباهات رایج انگلیسی هنگام مقاله نویسی (Modern English)  

6-ویرایش صحیح مقالات قبل از ارسال مقاله به دفاتر ژورنال ها (Technical (Scientific) Editing)

7-مسائل اخلاقی مرتبط با نشر پزشکی ازجمله سرقت علمی،چاپ تکراری،تضاد منافع و ... (Ethical Issues and Medical Publishing)

8-آشنایی با اصول علم سنجی،ضرب تاثیر، H Index و سایر فاکتورهای مرتبط (Scientometry)