کارگاه اصول مقاله نویسی علمی

این کارگاه یک روزه می باشد و نحوه نگارش صحیح مقالات پزشکی و انگلیسی مورد نیاز جهت نوشتن مقالات را آموزش می دهد.