کارگاه ویرایش عملی مقالات در سطوح مختلف (Technical, Substantive, Creative)

این کارگاه دو روزه می باشد و نحوه ویرایش مقالات پزشکی از سطوح ابتدایی تا سطوح کاملا پیشرفته و عمقی و انگلیسی مورد نیاز جهت ویرایش مقالات را آموزش می دهد.