کارگاه مدیریت منابع با End Note

این کارگاه یک روزه می باشد و نحوه جستجوی منابع مورد نیاز، ایجاد پایگاه داده (Data Base) موردنیاز و نحوه استفاده پیشرفته از نرم افزار End Note جهت مدیریت منابع مقالات پزشکی را آموزش می دهد.