درباره ما

موسسه آزاد ژورناليزم پزشكي "اديب ويرا" متشكل از متخصصان و افراد حرفه اي در زمينه هاي گوناگون مرتبط با نشر پزشكي است. اين تيم شامل متخصصين طراحي پروپوزالهاي پژوهشي ، متخصصان آمار زيستي ، متخصصان زبان انگليسي و نگارش پزشكي است. تجربه عملي كار در ژورنالهاي معتبر مانند BMJ ،Lancet و همچنين سالها فعاليت در مجلات مرتبط با علوم پزشكي  اين توانمندي را به تيم ما اعطا نموده كه از دريچه چشم سر دبيران به پژوهش و مقالات نگاه كنيم ، لذا در نحوه طراحي ، ويرايش ، انتخاب ژورنال و پيگيري مقالات شما نكاتي ظريف را در نظر خواهيم داشت كه منطبق با اصول حرفه اي و استاندارد است. بعلاوه چنين سابقه اي به ما كمك كرده كه مشكلات مختلفي را كه مجلات پزشكي با آنها دست به گريبان هستند لمس كرده و توان حل آنها را داشته باشيم.