ارائه مشاوره تحقیقاتی

طراحی مطالعه

نوشتن پروپوزال

آنالیز آماری

پیگیری چاپ و داوری مقالات

مشاوره انتخاب ژورنال و ثبت مقالات در مجلات

تمامي مراحل طراحي، انجام، آناليز و نوشتن مقاله بدون انتخاب ژورنال مناسب و بدون رعايت كردن استانداردهاي منحصر بفرد هر ژورنال هرگز كامل نخواهد شد.  بسياري از مقالاتي كه استانداردهاي قبلي را رعايت نموده اند...

مشاهده توضیحات بیشتر

ویرایش علمی و انگلیسی مقالات

يكي از معضلات كليه پژوهشگران پزشكي در كشورهايي كه زبان مادري آنها انگليسي نيست نوشتن مقاله به زبان صحيح وعلمي پزشكي است. متاسفانه همين كمبود منجر به انجام كارهايي خلاف اخلاق پزشكي و نشر و سرقت...

مشاهده توضیحات بیشتر

کمک در نوشتن مقالات پزشکی

ديگر مشكل پژوهشگران پزشكي بخصوص مبتديان، عدم آگاهي كافي نسبت به نقش قسمت ها ي مختلف يك مقاله استاندارد است. مطا لبي كه بايستي در قسمت مقدمه آورده شود بعضا" در ساير قسمتها آورده مي...

مشاهده توضیحات بیشتر

مدیـریت داخلـی مجلات

يكي از معضلات مجلات پزشكي عدم وجود نيروهاي آموزش ديده در دفاتر مجلات مي باشد. روند دريافت مقالات، بررسي اوليه ، تعيين داوران، اخذ مقاله بازبيني شده از نويسنده براساس نظرات داوران...

مشاهده توضیحات بیشتر


اداره آنلاین مجلات

صفحه آرایی

پیگیری مراحل چاپ و توزیع

بررسی نهایی مقالات

اقدام جهت نمایه شدن مجله

مشاوره ارتقا کیفی مجلات

كيفيت مجلات پزشكي نقش بسيار موثري در ارائه چهره مناست و نهايتا" نمايه شدن مجلات دارد . عوامل گوناگون مي تواند كيفيت يك مجله را افزايش يا كاهش دهند. تيم حرفه اي اديب ويرا آماده ارائه...

مشاهده توضیحات بیشتر

ویراستاری مقالات مجلات

پس از تائيد  مقالات توسط هيت تحريريه مرحله اصلي ويراستاري مقالات و آماده سازي آنها جهت چاپ شروع خواهد شد. در اين مرحله گاها" نيازخواهد شد كه مقالات چندين مرتبه ميان ويراستار و نويسنده ردو بدل...

مشاهده توضیحات بیشتر