خدمات به مجلات

نصب نرم افزار اداره online مجلات و ارائه خدمات پشتيباني و مديرييت مجلات از ديگر خدمات ارائه شده توسط اديب ويرا است.

يكي از معضلات مجلات پزشكي عدم وجود نيروهاي آموزش ديده در دفاتر مجلات مي باشد. روند دريافت مقالات، بررسي اوليه ، تعيين داوران، اخذ مقاله بازبيني شده از نويسنده براساس نظرات داوران مراحلي است كه انر‍ژي و دقت عمل بسياري را مي طلبد و معمولا منجر به تاخير در چاپ مجلات پزشكي مي گردد. تيم حرفه اي اديب ويرا قادر است كليه مراحل مديريت داخلي مجلات را از ابتدا تا انتها و لحظه ارائه مقاله به هيت تحريريه بصورت كاملا حرفه اي و هدفمند ارائه كند.

پس از تائيد  مقالات توسط هيت تحريريه مرحله اصلي ويراستاري مقالات و آماده سازي آنها جهت چاپ شروع خواهد شد. در اين مرحله گاها" نيازخواهد شد كه مقالات چندين مرتبه ميان ويراستار و نويسنده ردو بدل گردد تا كليه نقاط ابهام آن بر طرف گردد. تيم ويراستاري اديب ويرا قادر است كليه مراحل فوق را بصورت كاملا" حرفه اي تا مرحله آمادگي مقاله جهت صفحه آرائي جهت مجلات انجام دهد.

پس از ويرايش علمي و ادبي مقالات مرحله صفحه آرائي (layout) و تنظيم مقالات بر اساس فرمت رايج مجلات آغاز خواهد شد و در اين مرحله جايگزيني صحيح مطالب و رعايت استانداردهاي لازم جهت صفحه آرائي از اصول حرفه اي و مسلم مي باشد. اديب ويرا با در اختيار داشتن كادر مجرب صفحه آرائي كليه اين مراحل را جهت مجلات انجام خواهد داد.

پس از ويرايش و صفحه آرائي مقالات مرحله بعدي چاپ مجله و توزيع آن در ميان مشتركان داخلي و خارجي خواهد بود. كيفيت چاپ وسرعت توزيع از عوامل اصلي جذب مخاطب خواهد بود. اديب ويرا قادر است در اين مرحله نيز مشاور و ياور شما باشد.

كيفيت مجلات پزشكي نقش بسيار موثري در ارائه چهره مناست و نهايتا" نمايه شدن مجلات دارد . عوامل گوناگون مي تواند كيفيت يك مجله را افزايش يا كاهش دهند. تيم حرفه اي اديب ويرا آماده ارائه مشاوره جهت ارتقا كيفي نشريات علوم پزشكي مي باشد.

پس از ويرايش مقالات، بررسي نهايي يا proof reading يكي از ضروريات چاپ بهينه مقالات در نشريات پزشكي است.  تيم بررسي نهايي مقالات اديب ويرا پس از تائيد نهايي مقاله توسط نويسنده مقالات را جهت اطمينان بيشتر بررسي نهايي خواهد كرد.

 

نمايه شدن مجلات نقش بسزايي در افزايش ديده شدن (visibilty) مجلات دارد. طي مراحل مختلف اقدام جهت نمايه شدن نيازمند آگاهي كامل و تجربه مناسب مي باشد. مشاوره و اقدام در اين مورد ازديگر خدمات ارائه شده توسط اديب ويرا است.