مدیریت داخلی مجلات

يكي از معضلات مجلات پزشكي عدم وجود نيروهاي آموزش ديده در دفاتر مجلات مي باشد. روند دريافت مقالات، بررسي اوليه ، تعيين داوران، اخذ مقاله بازبيني شده از نويسنده براساس نظرات داوران مراحلي است كه انر‍ژي و دقت عمل بسياري را مي طلبد و معمولا منجر به تاخير در چاپ مجلات پزشكي مي گردد. تيم حرفه اي اديب ويرا قادر است كليه مراحل مديريت داخلي مجلات را از ابتدا تا انتها و لحظه ارائه مقاله به هيت تحريريه بصورت كاملا حرفه اي و هدفمند ارائه كند.