پیگیری مراحل چاپ و داوری مقاله

كار شما بعنوان پژوهشگر پزشكي با ثبت مقاله در دفتر مجلات پايان نيافته است. بلكه از اين به بعد مراحل ديگري را نيز پيش رو داريد كه مهمترين آنها پيگيري مراحل داوري، پاسخگويي به آنها، مراحل ويراستاري در دفتر مجله، تاييد نهايي و نهايتا" چاپ مقاله است. اين مراحل يكي از مراحل وقت گير و  پر دردسر  در روند چاپ مقالات پزشكي است كه اغلب اوقات با وقت ضيق پژوهشگران در تضاد است. در اين مرحله نيز ما با شمائيم و به نمايندگي از شما مراحل چاپ مقاله را تا انتها پيگيري خواهيم كرد. صرف وقت و انرژي كمتر، كمترين دستاورد اين همكاري براي شماست هر چند که پاسخگويي حرفه اي به سوالات مسئولين مجلات تخصص ماست كه بهره گيري از آن مهمترين مزيت همكاري با ما براي شماست.