ارائه مشاوره تحقیقاتی

اولين مرحله در ارائه خدمات در حيطه پژوهشهاي پزشكي ارائه مشاوره موثر در زمينه انتخاب حيطه هاي به روز و مورد سوال پژوهش است . بدين وسيله شانس پذيرش مقالاتي كه از اين تحقيقات بدست مي آيند بدليل به روز بودن بسيار بيشتر خواهد بود . اديب ويرا در كنار شماست تا  بهترين ، مرتبط ترين و به روز ترين سوالات پژوهشي را به منظور زمينه سازي طراحي پژوهش در حيطه تخصصي به شما ارائه كند . تيم حرفه اي ما با احاطه و جستجو در منابع معتبر و موتورهاي جستجو گر و با تكيه بر دانش آكادميك خود بهترين سوالات پژوهشي ( Research questions )  را به شما پيشنهاد مي كنند .