خدمات به پژوهشگران

ديگر مشكل پژوهشگران پزشكي بخصوص مبتديان، عدم آگاهي كافي نسبت به نقش قسمت ها ي مختلف يك مقاله استاندارد است. مطا لبي كه بايستي در قسمت مقدمه آورده شود بعضا" در ساير قسمتها آورده مي شود، خلط مبحث در قسمتهاي متد و نتايج ايجاد مي شود كه منجر به  سر در گمي خواننده (از جمله داوران ) مي گردد. در قسمت بحث مقاله مطالبي عنوان مي گردد كه بايستي در مقدمه آورده شود. تمامي اين مشكلات در كنار يكديگر منجر به ايجاد مقاله هايي مي گردد كه از رواني و شيوايي لازم بر خوردار نيستند و حتي در صورت داشتن محتواي علمي لازم بدليل آنكه خوانندگان  بين المللي قادر به درك اهميت آن محتوي نخواهند شد قابليت پذيرش در ژورنالهاي معتبر را نخواهد داشت.
"اديب ويرا" افتخار دارد كه با بهره وري از متخصصان اين حيطه كه آموزش آكادميك و تجربه لازم را طي ساليان كسب كرده اند در نوشتن وراهنمايي چگونگي نوشتن در كنار شما باشند.
تيم حرفه اي ما با تعامل دو طرفه و كمك به شما توان شما را در نوشتن افزايش داده و با اصلاح اشتباهات شانس پذيرش مقاله را افزايش ميدهند، ضمن آنكه به ظرايف لازم جهت عدم ارتكاب اعمال خلاف اخلاق نشر احاطه كامل دارند.

يكي از معضلات كليه پژوهشگران پزشكي در كشورهايي كه زبان مادري آنها انگليسي نيست نوشتن مقاله به زبان صحيح وعلمي پزشكي است. متاسفانه همين كمبود منجر به انجام كارهايي خلاف اخلاق پزشكي و نشر و سرقت ادبي  (plagiarism) شده است . به منظور كمك به پژوهشگران ايراني در نوشتن مقالات پزشكي،  اديب ويرا تيم كاملا حرفه اي و پر سابقه در حيطه ويرايش مقالات را سازماندهي نموده است. بهره گيري از تجربيات و توانمندي اين تيم به شما كمك ميكند تا در ويرايش مقالات اصول علمي و نگارشي منطبق با استانداردهاي ژورنالهاي معتبر دنيا لحاظ گردد. بدين طربق يكي از معضلات ديگر در مقابل چاپ مقالات از ميان خواهد رفت.

تمامي مراحل طراحي، انجام، آناليز و نوشتن مقاله بدون انتخاب ژورنال مناسب و بدون رعايت كردن استانداردهاي منحصر بفرد هر ژورنال هرگز كامل نخواهد شد.  بسياري از مقالاتي كه استانداردهاي قبلي را رعايت نموده اند بدليل انتخاب ژورنال نامناسب رد پذيرش مي شوند. انتخاب ژورنال عملي حرفه اي است كه فقط با اشراف كامل به دنياي ژورناليزم پزشكي امكان پذير است. اديب ويرا با شماست در انتخاب مناسب ترين ژورنال بر اساس محتوا و كيفيت مطالعه انجام گرفته توسط شما.