ویرایش علمی و انگلیسی مقالات

يكي از معضلات كليه پژوهشگران پزشكي در كشورهايي كه زبان مادري آنها انگليسي نيست نوشتن مقاله به زبان صحيح وعلمي پزشكي است. متاسفانه همين كمبود منجر به انجام كارهايي خلاف اخلاق پزشكي و نشر و سرقت ادبي  (plagiarism) شده است . به منظور كمك به پژوهشگران ايراني در نوشتن مقالات پزشكي،  اديب ويرا تيم كاملا حرفه اي و پر سابقه در حيطه ويرايش مقالات را سازماندهي نموده است. بهره گيري از تجربيات و توانمندي اين تيم به شما كمك ميكند تا در ويرايش مقالات اصول علمي و نگارشي منطبق با استانداردهاي ژورنالهاي معتبر دنيا لحاظ گردد. بدين طربق يكي از معضلات ديگر در مقابل چاپ مقالات از ميان خواهد رفت.